Pridajte aj vy svoje svedectvo na povzbudenie pre iných ...

Svedectvá

« Späť

Nahrávky J.Porubčana SJ

Keď Páter Jozef Porubčan SJ pôsobil v Piešťanoch, nedeľné sväté omše mal väčšinou o 8,00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Po svätej omši sme sa skupina priateľov stretli pred kaplnkou a hovorili sme si: Zase mu to presne zapadlo. Bol majstrom objasňovania aj najzložitejších otázok Svätého písma.

Potešil som sa, keď som zistil, že pani Eva Mareková nahrala na magnetofónové kazety jeho ignaciánske exercície a množstvo kázní. Pri výročných stretnutiach „na Jame“ sme sa dohovárali, že by bolo dobré keby niekto digitalizoval tieto nahrávky aby sa mohli ľahšie šíriť. Je pravda, že vyšlo množstvo kníh v ktorých sú pátrove kázne vytlačené. Prostredníctvom nich sa široký okruh ľudí zoznámil s jeho myšlienkami. Kto však počul aspoň jednu jeho kázeň, jednu tému meditácie duchovného cvičenia zostala mu v pamäti. Dynamika jeho prejavu stúpa v priebehu kázne a prichádza do stavu, že myšlienky sa mu hrnú tak rýchlo, že niektoré slová nevyslovuje ani celé a je potrebné ich poznať a doplniť si ich. Jeho presvedčenie v to čo hovorí je také silné, že presviedča aj poslucháča. Jeho koncept viery je uzavretý a opiera sa o lásku. Aj keď sa zdá, že láska sa stále v jeho prejavoch opakuje, môžem povedať, že ani po vypočutí jeho 1500 kázní a duchovných cvičení som sa počúvania „neprejedol“. Pochopiť jeho komplexný pohľad na život, svet, vieru sa dá len vypočutím viacerých nahrávok.

Povedal som si, že táto pokladnica myšlienok sa nemôže stratiť tým, že budú nahraté na neperspektívnom médiu. Je potrebné ju zachovať v digitálnej forme a šíriť ju rýchlym kopírovaním, alebo aj zverejnením na sieťach. Napriek tomu, že som v tejto oblasti laik, po mesačnej príprave som zvládol prenos do počítača a aj napálenie MP3. Po necelom roku je prevažná väčšina z 247 magnetofónových pások prenesená na túto stránku internetu.

Ďalej