SLÁVNE SÚ TVOJE DIELA

(Omšová pieseň k sv. Jozefovi)

 

1.  (Vstup)

Slávne sú tvoje – diela, ó Bože, –

veľké skutky pradávne.

Ľud Boží svätí – s Jozefom svätým –

tvoje tajomstvá, Pane.

 

2.  (Glória)

Sláva buď Bohu, – mier jeho ľudu, –

česť sluhovi vernému –

za jasle, slamu, – s láskou ustlanú –

Bohu narodenému.

 

3.  (Krédo)

S tým sluhom verným, – s Jozefom verím –

v Boha svojho večného. –

I keď je ako – malé Dieťatko, –

verím, verím len v neho.

 

4.  (Obetovanie)

S vínom a chlebom – v tajomstve svätom –

s Božím Synom Ježišom –

chcem priniesť v obeť – tak ako Jozef –

všetko, čo mám a čím som.

 

5.  (Prijímanie)

Chlieb tvojich dlaní, – muž vyvolený, –

živil syna Božieho. –

Chlieb jeho tela – láme si celá –

Cirkev a žije z neho.

 

(Nápev: Matka presvätá…)