ZOMRELO ZRNO PŠENIČNÉ

 

1.

Zomrelo zrno pšeničné,

ktoré zasial Hospodár.

K životu klíčok zo zeme

povoláva nová jar.

Nové zrno v zlatom klásku

dozrieva pre novú lásku,

keď čas žatvy nastane,

v tvojom kráľovstve, Pane.

 

2.

Musel Syn človeka trpieť,

musel zomrieť v úzkosti,

keď mal slávu svoju uzrieť

tam, kde nieto bolesti.

Tam, kde čistý život vládne,

kde je jeho meno slávne,

kde sa pred ním po boji

samotná smrť pokorí.

 

3.

Každý, kto by chcel ísť za mnou,

prihovára sa Ježiš,

musí si vziať na rameno

každý deň svoj ťažký kríž.

Kráčať za mnou na Golgotu,

zomrieť a zas povstať z hrobu,

uzrieť slávne vzkriesenie,

keď čas žatvy nastane.

 

(Nápev: Tu v Najsvätejšej sviatosti)