S POZDRAVOM ANJELOVÝM

 

1.

S pozdravom anjelovým

nesie sa chrámom nový

pozdrav zakvitnutých hájov,

zlátených slnečnou žiarou,

kde kvety zeme kvitnú

pre lásku Máriinu.

 

2.

„Hľa, služobnica tvoja," –

večerom zvony zvonia

o Slove Boha a Pána,

čo Láskou počala Panna,

– a neba a zeme Kráľ

Dieťaťom malým sa stal.

 

3.

 „Velebí duša moja

môjho Pána a Boha" –

že svetom láska zavládne,

to Dieťa malé a krásne

stvorí nám srdcia iné

pre slová Máriine.

 

(Nápev: Keď prídem pred tvoj oltár)