Článok

TANTUM ERGO

(gregorián)

 

1.

Zvestujte to celej zemi,

že sa v chlebe tajomnom

na telo a na krv mení

láska v Srdci Kristovom.

Keď v bolestnom umučení

dáva život národom.

 

----------------

 

2.

Pred tajomným chlebom živým

kľaknime na kolená.

Starý zákon v tejto chvíli

novú lásku znamená.

Viera slovám Ježišovým

krajšej pravdy nepozná.

 

3.

Jednej láske v jednom Bohu

pieseň vďaky spievame,

slávu, chválu, nádej novú

v pokore vyznávame.

Vďační Ježišovmu slovu

tajomstvu sa klaniame.

Amen.