POD KRÍŽOM

 

1.

Keď život dušu sužuje

a lásku poraní,

utrápené telo svoje

ponáram do dlaní.

 

R/.

Pod tvojím krížom, Ježišu,

na kolená padám,

pokoja trochu pre dušu

pod tým krížom hľadám,

pod tým krížom hľadám.

 

2.

Desí ma, že som prach zeme,

na prach sa premením.

Pre to drevo skrvavené

verím, Bože, verím!  –  R./

 

3.

Odpusť mi, Láska, odpusť mi,

že sa ti tak rúham,

keď pre tento prach na zemi

na teba zabúdam!  –  R./

 

4.

Nauč ma, Kriste, ako žiť,

nauč ma milovať!

Evanjeliu uveriť,

život objavovať.  –  R./