SLÁVA NAD SMRŤOU VÍŤAZOVI

(Omšová veľkonočná)

 

1.  (Vstup)

Sláva nad smrťou Víťazovi,

čo z hrobu svojho slávne vstal!

Zvestuje všetkým život nový –

nepremožený, večný Kráľ.

Znej, pieseň, cez všetky veky:

sláva ti, Kriste, sláva ti! Aleluja.

 

2.  (Glória)

Vstal z mŕtvych Kristus oslávený,

tma smrti pred ním zaniká.

Z rán, kde bol krvavo zranený,

víťazná žiara preniká.

Buď sláva Bohu na nebi!

Buď pokoj ľuďom na zemi! Aleluja.

 

3.  (Krédo)

Potvrdil pravdu svojho slova,

keď slávne dielo dokonal.

Nech planie v duši viera nová

vo všemohúceho Boha!

Vo večný život veríme,

že slávne z mŕtvych vstaneme! Aleluja.

 

4.  (Obetovanie)

Vstal Kristus! – Všetko, čo len máme,

chceme mu s láskou venovať.

Bez lásky ďalej žiť nechceme!

S ním chceme žiť i umierať!

Kriste, pre tvoje vzkriesenie,

prijmi to ako zmierenie! Aleluja.

 

5.  (Prijímanie)

Vstal Ježiš, ku sebe nás volá,

priateľmi všetkých nás nazval.

Dáva nám chlieb zo svojho stola,

čo sa už jeho Telom stal.

Nuž, prídi, prídi, Ježišu,

zmeň srdce, zmeň myseľ našu! Aleluja.

 

6.

Vstal Kristus Ježiš, naša nádej,

nad temnou smrťou večný Kráľ.

Vďačíme zvesti jeho krásnej,

že Chlebom života sa stal.

Nové nám chystá domovy,

kde láska všetko obnoví. Aleluja.

 

(Nápev: Ó, Kriste, večná Tebe)