Článok

NECHAJTE DETI PRÍSŤ KU MNE

 

R/.  I bral ich do náručia a požehnával ich. –

Nechajte deti prísť ku mne, lebo ich je Božie kráľovstvo.

 

1.

Priniesli mu deti, aby sa ich dotkol,

ale učeníci im v tom zabraňovali.

Ježiš sa namrzel a povedal im:

Nebráňte deťom prísť ku mne.

 

2.

Kto neprijme Kráľovstvo Božie ako dieťa,

ten doň nevojde.

Kto prijme jedno z týchto detí v mojom mene,

ten mňa prijíma.

 

3.

Kto sa uponíži ako toto dieťa,

ten bude najväčší v kráľovstve nebeskom.

Lebo kto je najmenší medzi vami všetkými,

ten bude ako najväčší.

 

4.

Kto by pohoršil jedného z týchto najmenších,

lepšie by mu bolo, keby mu mlynsky kameň zavesili na šiju.

Čo ste urobili jednému z týchto najmenších,

mne ste to urobili.

 

5.

Velebíme ťa, Otec, Pán neba i zeme,

že si skryl tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým.

Áno, Otec,

lebo tak sa ti zaľúbilo.