NECH SA SVETOM DÁVA NIESŤ

(K Božskému Srdcu Ježišovmu)

 

1.

Nech sa svetom dáva niesť

novej lásky nová zvesť:

Božské Srdce v plameni

naše srdcia premení!

 

R/.  

Nebo dáva novú nádej

zemi hriechom poranenej.

 

2.

Bože, láskou odvekou

sám si sa stal človekom,

svoje Srdce, svoju hruď

dal si z lásky prebodnúť.  –  R/.

 

3.

Tajomstvo si nám zjavil,

až sa náš čas naplní,

že sa všetko obnoví

v Ježišovi Kristovi.  –  R/.

 

(Nápev: Každé mesto, každá ves)