SLOVO SA TELOM STALO I.

 

R/. Slovo sa telom stalo

a prebývalo medzi nami.

 

1.

Na počiatku bolo Slovo

a Slovo bolo u Boha

a to Slovo bolo Boh.

 

2.

Všetko vzniklo skrze neho

a bez neho nič nevzniklo

z toho, čo vzniklo.

 

3.

V ňom bol život a život bol svetlo ľudí.

A svetlo vo tmách svieti

a tmy ho neprijali.

 

4.

Pravé Svetlo,

ktoré osvecuje každého človeka,

prišlo na svet.

 


SLOVO SA TELOM STALO II.

 

R/.  Slovo sa telom stalo

a prebývalo medzi nami.

 

1.

Pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,

prišlo na svet.

Bolo na svete a svet vznikol skrze neho

a svet ho nepoznal.

 

2.

Prišlo ku svojim a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali,

dalo moc stať sa Božími deťmi.

 

3.

Tým, čo uverili v jeho meno,

čo sa nenarodili ani z krvi,

ani z vôle tela, ani z vôle človeka,

ale z Boha.

 

4.

A Slovo sa telom stalo

a prebývalo medzi nami.

A my sme uvideli jeho slávu,

slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,

plný milosti a pravdy.