Šípkov

Obec Šípkov - rodisko P. Jozefa Porubčana - sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou, v regióne Podhorie. Leží v juhozápadnej časti Strážovských vrchov v úzkom vrezanom údolí rieky Bebravy. Nadmorská výška v strede obce je 524 m n. m., v chotári 316-837 m n. m. Chotár miestami s bralným povrchom tvoria druhohorné horniny. V okolí obce je odlesnený, inde sú prevažne bučiny. Z pôd má rendziny a pararendziny. V Strážovských vrchoch pri Šípkove sú malé nevyužívané ložiská lignitu. Na hornom konci obce sa nachádzajú pramene kvalitnej pitnej vody. Po ich zachytení a vybudovaní vodárenských objektov sa stali začiatkom Ponitrianskeho skupinového vodovodu na ktorý je obec napojená.

Na území dnešnej obce Šípkov bolo objavené halštattské hradisko. Názov obce je písomne doložený z roku 1295 ako Sonko, doložená je z roku 1389 ako Zybkow, z roku 1481 ako Sypko, z roku 1598 ako Sipko, z roku 1773 ako Sipkow, z roku 1786 ako Schipkow, maďarsky Sipkó, Báncsipkés.

Obec patrila pod Uhrovské panstvo. Obyvatelia boli roľníci, zberači lesných plodov a námedzní robotníci.

V roku 1598 mala mlyn a 23 domov. V roku 1720 mala 7 daňovníkov, z toho 6 želiarov. V roku 1784 mala obec 38 domov, 54 rodín a 354 obyvateľov; v roku 1828 mala 37 domov a 456 obyvateľov.

V roku 1905 celá obec vyhorela. Za 1. ČSR sa obyvatelia zaoberali popri poľnohospodárstve aj drevorubačstvom, pasienkárstvom a ovocinárstvom, odchádzali na sezónne práce a mnohí sa vysťahovali.

Počas SNP podporovali partizánske jednotky na okolí. Dňa 7. 11. 1944 obsadili obec príslušníci protipartizánskej jednotky Edelweiss, preoblečení za partizánov; odvliekli a popravili 6 občanov. O niekoľko dní znova zatkli a po vypočúvaní v starej krčme popravili 23 obyvateľov.

Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala obec  rozhlohu 1156 m2, 144 obyvateľov, z toho 74 mužov a 71 žien, a v obci bolo 63 domov.

Počet obyvateľov obce má v posledných desaťročiach klesajúci charakter. V súčasnosti má obec cca 150 obyvateľov. Staršie domy odkupujú obyvatelia z väčších miest a prerábajú si ich na rekreačné účely.

Dominantou obce sa stal Kostol Povýšenia svätého kríža, ktorý si vybudovali obyvatelia obce svojpomocne v rokoch 1991–1992. Posviacka nového kostola sa uskutočnila 12. júla 1992. 

Šípkov patrí ako filiálka do farnosti Slatina nad Bebravou a do Nitrianskeho biskupstva.

 

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť; Štatistický úrad SR; Wikipédia)

Mapa - GoogleMaps

Mapa - GoogleMyMaps

Mapa - OpenStreetMap