JEŽIŠ, MÔJ BOH A PÁN

 

1.

Ježiš, môj Boh a Pán,

pod krížom si kľakám,

na seba žalujem,

prosím za svoju Zem,

krváca z toľkých rán.

 

2.

Vyhostili sme ťa,

Bože, z nášho sveta,

vyhostili lásku,

odpusť vinu ťažkú,

odpusť, prosíme ťa.

 

3.

Bez lásky, bez teba

sa nám tu žiť nedá,

na smrť sa nám mení

život otrávený,

bez lásky, bez teba.

 

4.

Ježiš, môj Boh a Pán,

navráť sa zas ku nám!

Človek hriešnej Zeme

prosí odpustenie,

bez teba je tak sám.

 

5.

Podaj nám, ó, Pane,

skrvavené dlane,

hovor dobrým slovom

o živote novom,

keď tvoj deň nastane.