DEŇ SA ZRODIL

 

R. /  Deň sa zrodil, najkrajší z prekrásnych,

pieseň tichá, spev zvonov víťazných,

ráno čisté, hymna dní sviatočných,

zrodil sa deň, najkrajší z prekrásnych

– nové ráno.

 

1.

Ježiš svetlom prežiaril všetky tmy,

oslnil noc najtmavšej hlbiny,

v ráno toto, pri novom svitaní,

život i smrť má názov jediný:

– nové ráno.  –  R./

 

2.

V novom žití Ježiš sa zjavuje,

nový život na Zem zostupuje,

príchod nových časov oznamuje,

pre svet nový všetko objavuje

– nebo i zem.  –  R./

 

3.

Zem i Nebo v objatí sa stretli,

nové piesne éterom sa niesli.

Nové zore na nebi zasvitli,

túto lásku nikto nevysvetlí

– v tento náš deň.  –  R./

 

4.

Pieseň toho nového domova

spieva šťastná Cirkev Ježišova.

V zemi ľudí a v nádeji slova,

najšťastnejšia Cirkev Ježišova

– v najkrajší deň.  –  R./