Informácie

 

  • Stretnutie 2024

Pravidelné stretnutie bude v stredu 1. mája 2024.

Program ako zvyčajne (pozri nižšie).

Tešíme sa na stretnutie.

 

 

Stretnutia priateľov

Od smrti P. Porubčana 2. mája 1998 sa každoročne konajú stretnutia jeho priateľov vo výročný deň smrti.

Tieto pravidelné stretnutia bývajú 1. mája v Šípkove.
Ak 1. máj pripadne na piatok, stretnutie sa koná v sobotu 2. mája.
Ak 1. máj pripadne na nedeľu, stretnutie sa koná v sobotu 30. apríla.

Zvyčajný program stretnutia:

  • od 9:00 do 9:30 - stretnutie a modlitba pri hrobe na cintoríne
  • 10:00 - svätá omša v kostole
  • po svätej omši - posedenie na obecnom úrade
  • popoludní - návšteva Jamy

Vítaný je každý, kto má k P. Porubčanovi blízko, kto nechce zabudnúť, kto si chce pripomenúť a znova načerpať z bohatstva jeho myšlienok ...

 

Pamätná izba

 V roku 2018, pri príležitosti 20. výročia úmrtia, bola otvorená pamätná izba v rodnom dome P. Porubčana na Jame.

Návštevu a prehliadku izby vám ochotne umožnia majitelia domu - manželia Dömötörovci - po predchádzajúcom dohovore.

Pozvanie

  • Chcete vidieť viac?
  • Chcete patriť medzi priateľov pátra Porubčana na týchto stránkách?
  • Chcete zdieľať rozličné materiály o pátrovi Porubčanovi?
    • Prihláste sa a požiadajte o členstvo v tejto komunite.