Informácie

 

 

Stretnutia priateľov

Od smrti P. Porubčana 2. mája 1998 sa každoročne konajú stretnutia jeho priateľov vo výročný deň smrti.

Tieto pravidelné stretnutia bývajú 1. mája v Šípkove.
Ak 1. máj pripadne na piatok, stretnutie sa koná v sobotu 2. mája.
Ak 1. máj pripadne na nedeľu, stretnutie sa koná v sobotu 30. apríla.

Zvyčajný program stretnutia:

  • od 9:00 do 9:30 - stretnutie a modlitba pri hrobe na cintoríne
  • 10:00 - svätá omša v kostole
  • po svätej omši - posedenie na obecnom úrade
  • popoludní - návšteva Jamy

Vítaný je každý, kto má k P. Porubčanovi blízko, kto nechce zabudnúť, kto si chce pripomenúť a znova načerpať z bohatstva jeho myšlienok ...

 

Pamätná izba

 V roku 2018, pri príležitosti 20. výročia úmrtia, bola otvorená pamätná izba v rodnom dome P. Porubčana na Jame.

Návštevu a prehliadku izby vám ochotne umožnia majitelia domu - manželia Dömötörovci - po predchádzajúcom dohovore.

Pozvanie

  • Chcete vidieť viac?
  • Chcete patriť medzi priateľov pátra Porubčana na týchto stránkách?
  • Chcete zdieľať rozličné materiály o pátrovi Porubčanovi?
    • Prihláste sa a požiadajte o členstvo v tejto komunite.