TROJIČNÁ ANTIFÓNA

(Salve Regina – gregorián)

 

Zdravas, Mária,

ty Matka milosrdenstva,

mocná, pradávna

ľudu svojho nádej!

 

K tebe voláme,

Evine vyhnané deti,

tebe prednášame

slzy a bolesti.

Vypočuj prosby a žiale.

 

Matka naša,

prihovor sa za nás,

obráť ku nám

oči dobré a láskavé,

k nádeji nás veď!

 

Ježiša,

požehnaný plod života svojho,

daj nám, keď sa čas naplní,

uvidieť!

 

Mária, naša Kráľovná!

Novej zeme nádej očakávaná!