POSLEDNÉ LÚČENIE

 

1.

Už nastala chvíľa

veľkého lúčenia,

v novom svetle všetky

veci sa menia.

 

2.

Kým hruda za hrudou

na rakev dopadne,

zjavuje sa všetko

ako v novom sne.

 

3.

Zlato, moc a sláva –

to sú už len smeti.

Len láska zostáva,

len láska svieti.

 

4.

Prečo sa, môj Bože,

prečo sa to stalo,

že som tvojmu Slovu

veril tak (verila) málo?!

 

5.

V hodine poslednej

tohoto lúčenia,

v diaľke nových svetov –

do uvidenia!

 

(Nápev: Už vložte to telo)