KEĎ SA JEŽIŠ S NAMI LÚČIL

 

1.

Keď sa Ježiš s nami lúčil,

posolstvo nám zanechal,

aby sme sa milovali,

ako nás on miloval.

 

2.

Miloval nás nekonečne,

miloval nás až na smrť,

dal si na kríž pribiť dlane,

dal si srdce prebodnúť.

 

3.

Na Golgotu sadol súmrak

všade ticho hrobové,

v hrobe Ježiš, jeho srdce,

prebodnuté, krvavé.

 

4.

V hrobe Ježiš, nádej všetka,

čo sa kedy zrodila,

ako môže zomrieť Láska,

ktorá všetko stvorila?!

 

(Nápev: Dielo dňa už dokonané)

AKÉ JE  TO NOVÉ RÁNO

 

1.

Aké je to nové ráno?

Aký je to nový deň?

Život žiari ako slnko,

smrť sa stráca ako tieň.

 

2.

V ranných lúčoch živý Ježiš

vstáva z hrobu, – Bože môj!

V tejto krásnej, čistej chvíli

prehrala smrť večný boj.

 

3.

Nezomrela jeho láska,

otvoril sa jeho hrob.

Znela hymna, hymna krásna,

znela hymna na život.

 

4.

Aký veľký si, môj Ježiš!

Ako dobre s tebou byť!

Láskou, ktorá neumiera!

milovať a večne žiť.

 

(Nápev: Dielo dňa už dokonané)