NOVÁ KRÁSA, NOVÝ POKOJ

(Pre otca)

 

1.

Nová krása, nový pokoj

drahú tvár ti zahalil,

keď si, otec, s toľkou láskou

ťažký život dokončil.

Miznú strasti, miznú tiene,

srdca tvojho dobrého,

tiché lúče večnej lásky

nech preniknú do neho.

 

2.

Dnes, otec náš, tvoja láska

slávi svoj deň víťazný,

keď sa každá chvíľa ťažká

v nové svetlo premení.

Každý deň si niesol svoj kríž

spolu s Kristom trpiacim,

keď si spolu s ním zomieral,

ži naveky spolu s ním.

 

3.

Odpusť deťom ťažké chvíle

a nauč nás milovať,

v nádeji tej, čo nám dáva

radostná zvesť Kristova.

By sme s tebou objavili

všetky taje života,

i tajomstvo tvojej lásky,

keď odchádzaš zo sveta.


 

NOVÝ POKOJ, NOVÁ KRÁSA

(Pre matku)

 

1.

Nový pokoj, nová krása

drahú tvár zahalila,

keď mamička s toľkou láskou

ťažký život dožila.

Miznú strasti, miznú tiene,

srdca tvojho dobrého,

tiché lúče večnej lásky

nech preniknú do neho.

 

2.

Dnes, mamička, tvoja láska

slávi svoj deň víťazný,

keď sa každá chvíľa ťažká

v nové svetlo premení.

Každý deň si brala svoj kríž

spolu s Kristom trpiacim,

spolu s ním si zomierala,

ži naveky spolu s ním.

 

3.

Odpusť deťom ťažké chvíle

a nauč nás milovať,

v nádeji tej, čo nám dáva

radostná zvesť Kristova.

By sme s tebou objavili

všetky taje života,

i tajomstvo tvojej lásky,

keď odchádzaš zo sveta.