MALÁ ČIASTKA ZEME

 

1.

Malá čiastka zeme tu ťa prikryje,

ako keď zasiate zrno odumrie.

Keď zrno zasiate v zemi odumrie,

v jasných letných lúčoch zlatý klas dozrie.

 

2.

Tak aj Syn človeka trpel a zomrel,

a tak novú slávu života uzrel.

Nech na tvojom hrobe hlása Kristov kríž,

že tu človek zomrel, aby večne žil.