ADVENTNÝ SPEV PRED SVÄTOU OMŠOU

(Rorate coeli)

 

R/. Dajte nám rosu, nebesia,

dajte nám Spasiteľa.

 

1. týždeň:

Utrápení pre svoje hriechy sme veľmi

nečistí. Kam to padáme?

Sťa lístok zmietaný vo vesmíre,

zanovité hriechy naše ako víchor

dušu nám rozkmásali.

Kdeže si, Pane, kdeže si ukryl svoju tvár?

Či ponechal si nás napospas vlastnej zlobe našej?

 

2. týždeň:

Nehnevaj sa už, môj Bože,

a nespomínaj na hriechy dávne.

Čo nám bývalo sväté, je dnes opustené,

život je púšťou bez vlahy.

Smútia naše chrámy prázdnotou –

miesta, kde si býval chválený a oslavovaný,

kde sa naši otcovia modlievali.

 

3. týždeň:

Pozri len, Pane, aký je tvoj ľud utrápený,

a pošli, koho čakáme.

Zošli nám Dieťa, čo svet ovládne láskou –

od púšte vyprahlej až ponad výšiny nebies –

a vyslobodí nás z poroby údelu odvekého.

 

4. týždeň:

S veľkou nádejou, s veľkou radosťou

tešte sa, ľud môj,

priblížila sa vaša spása.

Prečo sa žiaľom umárate, že sa vám obnovuje bolesť?

Nebojte sa, váš deň nastáva,

veď som váš Boh a vy ste ľudom mojím,

svätý národ môj, hľa, Spasiteľ tvoj.