SO SRDCOM SKRÚŠENÝM

(Pôstna omšová)

 

1.  (Vstup)

So srdcom skrúšeným prichádzame,

zmiluj sa nad nami, Kriste, Pane!

Bázňou sa chvejeme, Bože milý.

Čo sme s tvojím slovom urobili?!

Nechápali! Zle plnili!

Láskou tvoju lásku nezjavili!

 

2.  (Krédo)

Dal si nám, Ježišu, nádej novú,

keď sme uverili tvojmu slovu,

čo v láske Otcovej, v Duchu Svätom

odhaľuje pravdu všetkým vekom.

Bože živý, ty jediný!

Komu by sme, Pane, uverili?

 

3.  (Obetovanie)

Naša Zem, stvorená tvojou láskou,

hynie nenávisťou rodných bratov.

Pre tvoju obetu, krvavý kríž

veríme, modlitbu že vyslyšíš.

Pre obetu na oltári,

aby sme sa viacej milovali.

 

4.  (Prijímanie)

Počuj, Bože, hlasy volajúce:

nech sme jedna myseľ, jedno srdce!

Láskou tvojej krvi, tvojho tela

nech milujeme my i Zem celá

všetkých ľudí tejto Zeme,

nech teba v nich, Kriste, milujeme.

 

5.

Zostaň s nami, Ježiš, Bože, dobrý,

bojíme sa svojej vlastnej zloby.

Tvoja krv nech tvorí srdcia nové,

nech spoznáme život v tvojom slove,

prekonáme zlobu ťažkú,

všetkým odhalíme tvoju lásku.                

 

(Nápev: Pred trón tvoj, ó, Kriste…)