Pán Ježiš Kristus VSTAL Z MŔTVYCH

 

1.

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, –

aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.

Prvý zo všetkých zomrelých, –

aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.

 

2.

Chýr sa šíri čistým ránom, – aleluja…

Svetlo žiari v hrobe prázdnom, – aleluja…

 

3.

Zeme dotkli sa nebesá, – aleluja…

Ježiš žije, nebojte sa, – aleluja…

 

4.

Ako brat nás oslovuje, – aleluja…

Ako miloval, miluje, – aleluja…

 

5.

Život žiari v plnom jase, – aleluja…

Kto by neveril tej kráse? – Aleluja…

 

6.

Nech už nikto nie je smutný, – aleluja…

Musel zomrieť a vstať z mŕtvych, – aleluja…

 

7.

Keď zas život hriechy zrania, – aleluja…

dáva Ducha odpúšťania, – aleluja…

 

8.

Je to viac, než dúfať možno, – aleluja…

odpusť mi, – Pán môj a Boh môj! – Aleluja…

 

9.

Ty vieš lepšie, než to ja viem, – aleluja…

ako ťa, Kriste, milujem, – aleluja…

 

10.

Zvesť o tomto zmŕtvychvstaní, – aleluja…

nech letí po celej zemi, – aleluja…

 

11.

Pánovo sa plní slovo, – aleluja…

v Novej zemi v Nebi novom, – aleluja…

 

12.

V srdci človeka Duch Svätý, – aleluja…

neslýchané javí veci – aleluja…