S POKOROU KĽAKÁME PRED OLTÁR

(Omšová  za zosnulých)

 

1.  (Vstup)

S pokorou kľakáme pred oltár, Ježišu, Bože náš!

Smrti a života Pán a Kráľ, prosíme, vyslyš nás!

Za život v slzavom údolí, za tých, čo zomreli,

za život, v ktorom sa obnoví človek i svet celý.

 

2.  (Obetovanie)

Obetu kladieme na oltár, Pane, za zomrelých.

Kto najviac miluje, život dá! Ty si ho dal za nich.

Bože môj, pre tvoje vzkriesenie daj, nech príde ten čas,

keď sa smrť ako tma rozplynie a uzrieme sa zas.

 

3.  (Prijímanie)

Dal si nám, Pane, chlieb života, chlieb pre život večný.

Ten, kto ho bude jesť, život má, vstane v deň posledný.

To tiché tajomstvo záhrobné zvoní nám nádejou,

že sa všetko zmení na nové láskou prisľúbenou.

 

4.

Ku stolu Pánovmu ideme, kde sa milosť delí.

Odpustenie hriechov prosíme za tých, čo zomreli.

Za všetkých, čo nás milovali, ktorých milujeme,

za všetkých živých i zomrelých našej hriešnej zeme.

 

5.

Prišiel si, Ježišu, medzi nás, v tom tajomnom chlebe.

Tvoja je večnosť a tvoj je čas, všetko žije tebe.

Nech sa v tvojom Srdci zjednotí – v tvojej láske večnej –

čo v čase rozdelil tieň smrti v rozlúčke bolestnej.