PROSBA

 

Príď, Stvoriteľ, príď, Duch Svätý,

a pretvor naše myslenie,

tou láskou pretvor život náš,

ktorou nás Ježiš miluje.

 

Ty, čo zjavuješ tajomstvá,

svetlo dané nám od Otca.

Ty láska, – žriedlo života,

Ty krása v duši človeka.

 

Najväčší v svojom dávaní,

ruka, ktorou sme volaní

zrieť krásu pravdy v zjavení,

čo odhaľuješ pred nami.

 

Daj zmyslom svieže poznanie,

daj srdca lásky vyznanie,

daj vôľu pevnú, ochotnú,

i keď už sily ochabnú.

 

Zbav nás všetkého, čo je zlé,

nech sa duch voľne povznesie,

keď volá Slovo života

k jednote Boha – človeka.

 

Klaniam sa Bohu v tajomstve,

Láske, čo svety stvorila

a čo nás slovom Kristovým

z Ducha Svätého zrodila.

 

(Nápev: Veni Creator Spiritus)