ACH, AKO JE DOBRE

 

1.

Keď ešte zem, slnko

a hviezdy neboli, –

ktože bol tak mocný?

Kto nám všetko stvoril?

 

2.

Ktože bol tak dobrý?

Kto nás tak miloval?

Pripravil krásnu zem

a z lásky nám ju dal?

 

3.

Bez teba, môj Bože,

by sme boli sami

a vesmír by bol len

stroj nemilosrdný.

 

4.

Kamenný, ľadový,

bez lásky, bez citu!

Ach, ako je dobre,

Bože môj, – že si tu!