NA PRAHU NOVÉHO ŽIVOTA

 

1.

Či čuješ, Bože, pieseň, keď ústa zamĺkli?

Temnotou lúče sťa sen do noci prenikli.

V hrobovom tichu spieva láska život nový.

Modlitbu počuj, Bože, čo duša vysloví.

 

2.

Nového žitia žiara oslňuje mi zrak,

tajomstvo sa otvára, ako v tom svetle stáť?

Môj Bože, očisť vo mne to, čo nečisté je,

a priprav malú lásku na veľké nádeje.

 

3.

Keď pravda svoje slovo posledné vypovie

a v láske sa zjednotí každý, kto miluje.

Očisť nás svojou láskou, každého – Zem celú!

Modlím sa k tebe, Bože, modlitbu nesmelú.

 

(Nápev: Ó, hlava ubolená)