AKÉ VEĽKÉ SÚ TVOJE DIELA

 

1.

Aké veľké sú tvoje diela,

všetko o tebe hovorí.

Tvoja sa krása rozprestiera

na vody, lúky i hory.

 

R/.

Tebe, Bože, vďaka a sláva!

Celý vesmír ti chválu vzdáva.

 

2.

Odievaš krásou každý kvietok,

halíš zem plášťom slnečným.

Z tvojich rúk slávik k nám prilietol

a celé tvorstvo spieva s ním:  –  R/.

 

3.

Vyspievať láskou túto pieseň:

od vekov si nás povolal

zjednotiť všetko v láske večnej,

až nastane raz Zem Nová.  –  R/.

 

4.

Aké veľké sú tvoje diela,

ktože to, Bože, vysloví?!

Celý vesmír o láske spieva,

o láske večnej v Kristovi.  –  R/.